Adres: Ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań
Telefon: +48 61 650 08 57
Email: sekretariat@zrug.pl